Mở Lớp Chứng Chỉ Lái Máy Lu

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn cấp chứng chỉ lái máy lu, vận hành máy lu sau 1 ngày kết thúc khóa học. Chứng chỉ lái máy lu, vận hành máy lu này là điều kiện làm việc vận hành máy lu và là điều kiện xét nâng bặc lương của công nhân lái máy lu, vận hành máy lu .

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!