Mẫu Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Máy Múc

ăn bằng, chứng chỉ vận hành máy xúc khi kết thúc khóa học là do Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn cấp. Văn bằng chứng chỉ vận hành máy xúc này có giá trị trên toàn quốc và là điều kiện để lái máy xúc, vận hành máy xúc và là điêu kiện nâng lương lành nghề.

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!