Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Thiết Bị Nâng

Đăng ký học và thi lấy chứng chỉ nghề vận hành thiết bị nâng tại Trường Kinh tế Kỹ Thuật

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Kỹ Thuật Lắp Dựng Giàn Giáo

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRƯỜNG SƠN Hotline: 0947178800 – 0947378800 – 0946478800 – 0941878800 Facebook: https://www.facebook.com/truongkinhtekythuattruongson/ Email: truongkinhtekythuattruongson@gmail.com Địa

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Xe Nâng

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn Thông Báo Mở Lớp Và Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Xe Nâng Trên Toàn Quốc. Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Xe Nâng Khi Kết Thúc Khóa Học. Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Xe Nâng Là Điều Kiện Để Lái Và Vận Hành Xe Nâng. Đăng Ký Lấy Chứng Chỉ Sơ Cấp Lái Xe Nâng Liên Hệ 0947378800

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Xe Nâng

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Xe Nâng Trên Toàn Quốc. Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Vận Hành Xe Nâng Sau 1 Ngày Kết Thúc Khóa Học. Đăng Ký Học Và Lấy Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Vận Hành Xe Nâng Qua Số 0947378800 Để Được Tư Vấn 24/24

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Nâng

Đối với học viên chưa biết vận hành thiết bị nâng: 2.500.000VNĐ/Học viên – Đã bao gồm học phí, hồ sơ và chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học. Thời gian đào tạo các ngày trong tuần, Lúc nào cũng có lớp cho học viên học và thực tập. Trường chúng tôi cam kết với học viên khi tham gia khóa học học viên lái thành thạo các loại xe nâng hiện nay.

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Nồi Hơi

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Nồi Hơi . Cấp Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi Khi Kết Thúc Khóa Học 1 Ngày. Đăng Ký Học Và Lấy Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi Qua Số Điện Thoại: 0947378800 Để Được Tư Vấn 24/24

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Áp Lực

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn Đào Tạo Chứng Chỉ Sơ Cấp Vận Hành Thiết Bị Áp Lực. Cấp Chứng Chỉ Vận Hành Thiết Bị Áp Lực Khi Khi Kết Thúc Khóa Học 1 Ngày. Đăng Ký Học Và Lấy Chứng Chỉ Vận Thiết Bị Áp Lực Qua Số Điện Thoại: 0947378800 Để Được Tư Vấn 24/24

Xem Thêm
Call Now Button
error: Content is protected !!